Programul anual al achizitiilor publice - proceduri - noiembrie 2018