Contracte de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 EURO, trim. I 2019