Centralizator contracte peste 5000 EURO, trim. II 2019