Centralizator contracte peste 5000 EURO, trim. III 2019