Programul anual al achizitiilor publice - achizitii directe - noiembrie 2018